Medlemsfrågor

Som medlem i Naturskyddsföreningen stödjer du ett nationellt och lokalt natur- och miljöarbete. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst i samhällsdebatten och som påtryckningsorganisation. Fler kan påverka mer!

I Trollhättans Naturskyddsförening är vi ca 1500 medlemmar och i hela Sverige fler än 200 000 st.

Du kan anmäla dig som medlem här.

Medlemsförmåner

Riksföreningens hemsida

Vår kontaktperson i medlemsfrågor är: Eira Högforsen 070 9504133