Barnverksamhet

 

Natursnokarna heter vår barn– och familjeverksamhet

Natursnokarna är vår barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna upptäcker naturen tillsammans. Vi gör utflykter och lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och undersöka.

Varför snoka i naturen med Naturskyddsföreningen?
Forskningen visar att både barn och vuxna blir friskare och mindre  stressade av att vara i naturen. Vi minns och lär bättre när vi använder både kroppen och sinnena. Barn får bättre motorik av att vara i naturen och deras koncentration och kreativitet ökar.

Sedan finns det förstås mycket spännande att upptäcka i naturen. Naturen är livsviktig för oss och ger oss många gratistjänster som vi ibland tar för givna, till exempel ren luft, mediciner och byggnadsmaterial. De som har kunskap om naturen är också rädda om den.

Hur snokar vi?
Aktiviteterna varierar, vi skådar fågel, snokar upp småkryp, kollar myror, går tipspromenad etc. Ett viktigt inslag är det medhavda fikat

Vem kan snoka?
Alla barn mellan 5-12 år som har med sig en vuxen. Det kan vara pappa, mamma, morfar, farbror, snälla granntanten eller någon annan.

Natursnokledare
Kaisa Ellström 0703 91 03 41 och Helena Sellering 0708 60 29 13

 

 Natursnokarnas aktiviteter hösten 2017

 

  • Söndag 8/10 Avbilda naturen vid Slättbergen kl.11-13

Nu ska vi titta på slättbergen och vara konstnärer i Eriksroparken. Lek och fika blir det också. Har vi tur hittar vi svamp att plocka och lära oss mer om. Vi möts på Skoftebyskolans parkering. Kontakt Kaisa Ellström 0703910341

 

 

kaisa

Kaisa berättar för de små natursnokarna