Styrelsen

Styrelsen 2017

Thorulf Lundqvist Ordförande  076 4267809
Eira Högforsen Vice Ordförande
Marita Nordqvist Kassör
Bernt Björk Ledamot
Torbjörn Karlsson Ledamot
Göran Sjöberg Ledamot
Mikael Rokvist Ledamot