Motionera

Hjälp till att förbättra Naturskyddsföreningens arbete, kom med nya idéer om vad vi skall arbeta med. Bidra till föreningens utveckling och lämna motioner till årsmötet.

Vi håller årsmöte i början av mars.

Som medlem i föreningen kan du lämna in motioner till årsmötet. För att årsmötet skall kunna fatta beslut om din motion, måste den vara skriftlig och mottagen av styrelsen före 1:a januari det år som motionen ska behandlas.

Maila din motion till trollhattan@naturskyddsforeningen.se.