Program

Varje år gör vi två program uppdelat på vår/sommar och höst/vinter. Sedan pandemin har osäkerheten varit stor och vi har därför inte kunnat planera för ett långsiktigt program, men nu 2022 ser förutsättningarna mycket bättre ut. Alla är välkomna till våra aktiviteter – både medlemmar och andra intresserade.

Program i PDF-format

Aktuellt program

Vår och sommar 2024

Gamla program

Höst och vinter 2023

Vår och sommar 2023

Höst 2022

Vår och sommar 2022

Vår och sommar 2020

Höst och vinter 2019/2020

Vår och sommar 2019

Höst och vinter 2018/2019

Vår och sommar 2018

Program i pappersformat

Våra program i pappersormat går att hämta på Studiefrämjandet, Kungsgatan 42. Vi lämnar även pappersprogram på Stadsbiblioteket och på Kronans bibliotek.