Styrelsen

Torbjörn Karlsson
Ordförande
Angelica Strandberg
Vice ordförande
Sara Jonsson
Kassör
Anna Wilner
Sekreterare
Jessica Strandberg
Ledamot
Rebecca Lidberg
Ledamot
Thorulf Lundqvist
Ledamot

Har du frågor, funderingar och idéer? Hör av dig till oss! Du kan maila till trollhattan@naturskyddsforeningen.se.