Styrelsen

Kari Granstrand
Ordförande

0703413655

Torbjörn Karlsson
Vice ordförande
Sara Jonsson
Kassör
Angelica Strandberg
Sekreterare
Jessica Strandberg
Ledamot
Henrik Karlsson
Ledamot
Oscar Niklasson
Ledamot
Thorulf Lundqvist
Ledamot

Har du frågor, funderingar och idéer? Hör av dig till oss! Du kan maila till trollhattan@naturskyddsforeningen.se.