Styrelsen

Kari Granstrand
Ordförande
Torbjörn Karlsson
Vice ordförande
Sara Jonsson
Kassör
Angelica Strandberg
Sekreterare
Heidi Kuronen
Ledamot
Lisa Gottlow-Karlsson
Ledamot
Henrik Karlsson
Ledamot
Oscar Niklasson
Ledamot
Thorulf Lundqvist
Ledamot

Har du frågor, funderingar och idéer? Hör av dig till oss! Du kan maila till trollhattan@naturskyddsforeningen.se.