Om oss

Trollhättans  Naturskyddsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi är en lokalförening under Svenska Naturskyddsföreningen. Föreningen är remissinstans i natur- och miljöfrågor som rör Trollhättans kommun.

Vår verksamhet ska:

verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden

verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar

väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur.