Valet 2022

Valet närmar sig och vi står inför ett vägskäl. Under kommande mandatperiod behöver mycket av politiken som krävs för att uppfylla Parisavtalet falla på plats. Tillsammans kan vi än välja att begränsa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfalld.

Partidebatt om klimat, biologisk mångfald och konsumtion

I maj arrangerade Trollhättans Naturskyddsförening med hjälp av Högskolan Väst en partidebatt tillägnat klimat och biologisk mångfald där 7 av 8 partier deltog. Debatten sändes live och finns fortfarande att tillgå på vår Youtube-kanal. Klicka på länken nedan för att se debatten.

https://youtu.be/N6vP5CxnD6E

Partienkät

I förberedelse till partidebatten så bad vi alla partier besvara en enkät för att hjälpa oss att utforma uppläget för debatten. Nedan följer sammanställningar från den enkäten.

Del 1 Parisavtal och biologisk

Del 2 Transporter och upphandling

Del 3 Klimatlöften