Välkommen till Trollhättans Naturskyddsförening

—-

Vi verkar för att väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden samt för att människans samhälle anpassas efter naturens förutsättningar.

Vi ordnar föreläsningar, aktiviteter och utflykter med natur och hållbarhet som teman.

Mer information om vårt program och våra aktiviteter under ”Program och på gång”.

Studiefrämjandet en samarbetspartner och medarrangör till alla våra aktiviteter

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗’